Ars Auro Prior

ARS AURO PRIOR

PhDr. PETER KOVÁČ

Římský císař Nero si prý natolik oblíbil jednu antickou sochu, že ji nechal svými řemeslníky pozlatit, aby byla ještě krásnější. Ukázalo se však, že drahý kov dílo umělce znehodnotil a zlato bylo opět pracně sejmuto. Z příběhu zaznamenaného spisovatelem Pliniem Starším vzniklo rčení o tom, že umění může být vzácnější než zlato: ars auro prior.

Toto heslo měl jako svoji mravní zásadu Prof. Dr. Jan Białostocki, jeden z nejvýznamnějších světových historiků umění, u kterého jsem v letech 1977–1978 studoval na Varšavské univerzitě v Polsku ve speciálním semináři pro středověké a renesanční umění. Stejně jako řada mých tehdejších polských spolužáků jsme toto heslo přijali jako osobní krédo. Poklady světového malířství, sochařství a architektury byly a jsou pro nás víc než bohatství měřené penězi.

Proto jsem pod názvem ARS AURO PRIOR založil v roce 1990 v Praze uměleckohistorickou agenturu a následně i nakladatelství, obojí určené k propagaci dějin umění, zejména dějin malířství, sochařství a architektury. Hlavním počinem nakladatelství je nekomerční knižní edice Stavitelé katedrál, věnovaná vynikajícím evropským památkám období gotiky a renesance. Agentura se věnuje propagaci dějin umění prostřednictvím přednášek, exkurzí a odbornou přípravou speciálních zájezdů pro české cestovní kanceláře. Tyto akce jsou určeny především pro členy Klubu přátel Stavitelů katedrál, který sdružuje přátele historika umění Petra Kováče a čtenáře jeho internetového portálu Stavitelé katedrál a knih z edice Stavitelé katedrál.

PhDr. Peter Kováč
historik umění